Meie eesmärk on võimalikult minimaalselt koormata oma tarneahela ja tootmisprotsessidega looduslikku elukeskkonda.

JÄTKUSUUTLIKKUS, EETIKA JA LÄBIPAISTVUS

Meie eesmärk on võimalikult minimaalselt koormata oma tarneahela ja tootmisprotsessidega looduslikku elukeskkonda. Toote elutsükkel algab toorainest ja lõpeb toote eluea möödudes ümbertöötlemisega. Täisnaturaalse villa puhul on tegemist materjaliga, mis vajab kasvamiseks vett, õhku, päikest ja värsket muru. Villa ümbertöötlemine on lihtne ja seda on võimalik kasutada erinevates tootmisvaldkondades. Ja kui vill jääb kasutamata, on see vähemalt täiesti biolagunev. Villa ümbertöötlemiseks lõngaks oleme valinud tootjad, kes järgivad oma tehastes kõrgeid Euroopa Liidu standardeid, millega välditakse reostavate kemikaalide kasutamist ja erinevate loodus- ning energiaressursside raiskamist. Mis tahes etappides hoolitsevad kõige ülaltoodu eest inimesed ja inimesed on meie jaoks sama olulised kui lambad. Nii me ise kui ka meie koostööpartnerid tagavad töötajatele ohutu ja mugava töökeskkonna, mis omakorda on abiks tervele ühiskonnale. Motivatsioon, hea tahe ja jätkusuutlik lähenemine toetavad inimeste arengut ja sel moel teineteisele toetudes kujundame elukeskkonda ka tulevastele põlvedele. Kuna jätkusuutlikkust ja eetikat tõlgendatakse sageli erinevalt, siis oleme otsustanud oma toodete loomisprotsessi muuta nii läbipaistvaks kui võimalik – et igaüks saaks seda ise hinnata oma tõekspidamistest lähtuvalt.